Hälsa & Välmående

 • Individuellt Anpassad Friskvårdsplan:
  • Inleds med kroppsanalys och gånganalys för att förstå dina specifika behov.
  • Skräddarsydda tränings- och rehabprogram för att minimera smärtor och skador.
 • Optimerad Utveckling för Hälsa:
  • Fokus på anpassad träning för att förbättra rörlighet och minska smärtor.
  • Implementering av innovativa metoder för varierad och inspirerande träning.
 • Säsongsanpassad Planering för Hälsosam Livsstil:
  • Skräddarsydd hälsoplan som passar olika faser av din livsstil.
  • Balans mellan träning och återhämtning för att främja hälsosamma vanor.
 • Individuell Vård för Varje Steg:
  • Integration av kroppsanalys och gånganalys för identifiering av smärtor och skador.
  • Skapande av skräddarsydda tränings- och rehabprogram samt stöd med kostplaner och vardagsrutiner.
 • Faktabaserad Hälsoutveckling:
  • Grundad i den senaste vetenskapen inom rörelsemönster, smärtanalys och rehabilitering.
  • Uppdatering med forskning för att erbjuda effektiva och hållbara hälsoutvecklingsprogram.
 • Holistisk Syn på Hälsa och Livsstil:
  • Integrering av mentala och kostrelaterade aspekter för helhetssyn på välbefinnande.
  • Skapande av en långsiktig och hållbar hälsosam livsstil för att minska smärtor och besvär.

Individanpassad Kostplan:

 • Vi tar specifika mål i beaktning, inklusive fettminskning, ökning av muskelmassa och förbättring av kondition.

 • Vår kostplan är skräddarsydd för varje individ, med hänsyn till deras unika behov och målsättningar.

 • Vårt koncept fokuserar på att välja och kombinera råvaror på ett intelligent sätt, baserat på tidpunkten på dygnet och kraven från olika aktiviteter.

 • Optimering av näringsupptaget genom rätt val av mat och timing främjar prestation och återhämtning.
 • Rehab program baserat på analysen:

  •  Vi skräddarsyr program för att rätta till och fixa till eventuella felbelastningar och problem.
  •  Skräddarsydda träningsupplägg och träningssplitter.

  Faktabaserad Framgång: 

  • Vårt träningsupplägg är grundat i den senaste vetenskapen inom idrottsprestation och träningsfysiologi.
  • Vi tar hänsyn till individuella variationer och ny forskning för att säkerställa att du får det mest effektiva och hållbara träningsupplägget.