Analys

Varför gör vi en analys?

 1. Löpanalys:

  • Teknikförbättring: Genom att analysera löptekniken kan vi identifiera eventuella felaktigheter eller ineffektiviteter i löpstilen. Korrigering av dessa kan leda till förbättrad prestation och minskad risk för skador.
  • Effektivitet och hastighet: Löpanalys kan ge insikt i hastighet, steglängd, frekvens och markkontaktstid. Detta hjälper dig som atlet att optimera sin löpteknik för att öka effektiviteten och prestationsnivån.
  • Skadeförebyggande: Genom att identifiera eventuella felsteg eller överbelastningar kan löpanalys användas som ett verktyg för skadeförebyggande. Vi kan utforma specifika övningar och korrigera tekniken för att minimera risken för skador.
 2. Kroppsanalys:

  • Genom att analysera muskler, leder och fascia kan man upptäcka eventuella obalanser eller felbelastningar i kroppens struktur. Detta är viktigt för att förebygga skador och optimera prestation genom att korrigera och balansera dessa områden.
  • Skadeförebyggande åtgärder:

   • Att upptäcka och korrigera felbelastningar kan hjälpa till att förebygga skador som kan uppstå på grund av överbelastning eller felaktiga rörelsemönster. Detta är särskilt relevant inom idrottsutövning där kroppen utsätts för hög belastning.
  • Optimering av rörelsemönster:

   • Genom att analysera muskler och fascia kan man identifiera områden där rörelsemönstret kan förbättras. Detta kan leda till ökad effektivitet och prestation i olika typer av fysisk aktivitet.
  • Anpassning av träningsprogram:

   • Resultaten från analysen av muskler, leder och fascia kan användas för att skräddarsy träningsprogram och rehabiliteringsåtgärder. Detta kan hjälpa till att optimera träningen och främja återhämtning.
  • Individuell anpassning:

   • En mer omfattande kroppsanalys möjliggör en individuell och anpassad strategi för varje person baserat på deras specifika fysiska behov och förutsättningar

KOSTSCHEMA

 • Individanpassad Kostplan:

  • Vår kostplan är skräddarsydd för varje individ, med hänsyn till deras unika behov och målsättningar under olika delar av säsongen.
  • Vi tar specifika mål i beaktning, inklusive fettminskning, ökning av muskelmassa och förbättring av kondition.
 • Smart Råvarukombination och Timing:

  • Vårt koncept fokuserar på att välja och kombinera råvaror på ett intelligent sätt, baserat på tidpunkten på dygnet och kraven från olika aktiviteter.
  • Optimering av näringsupptaget genom rätt val av mat och timing främjar prestation och återhämtning.
 • Säsongsanpassade Kostscheman:

  • Vi skapar kostscheman som varierar beroende på olika delar av säsongen, erkännande av att näringsbehoven förändras under försäsong, säsong och viloperiod.
  • Anpassning av kostplaner för att stödja både fysiska krav från träning/tävling och övergripande hälsa.
 • Vetenskapligt Grundad och Personlig Anpassning:

  • Vårt arbete kombinerar vetenskaplig expertis med individuella preferenser för att skapa en kostplan som stöder fysisk prestation.
  • Målet är inte bara att uppnå fysiska resultat utan också att bygga en positiv relation till mat och främja övergripande hälsa.

Träningsupplägg

 
Fas 1
Träningsupplägg baserat på analysen:
  • Vi skräddarsyr program för att rätta till och fixa till eventuella felbelastningar och problem.
  • Skräddarsydda träningsupplägg och träningssplitter skapas för att matcha dina veckor och säsongens olika faser.

Fas 2

Försäsongsanpassning för Optimal Utveckling

  • Under försäsong fokuserar vi på att anpassa träningen för att utveckla och förbättra de områden du prioriterar, såsom styrka, kondition, explosivitet och elasticitet.
  • Vi integrerar innovativa övningar och träningsmetoder för att säkerställa en varierad och utmanande träning.

Fas 3

Säsongsanpassad Planering för Maximal Matchprestation:

  • När vi går in i säsongen skräddarsyr vi träningsplanen för att säkerställa optimala förberedelser inför varje match.
  • Balansen mellan träning och återhämtning är nyckeln för att maximera din prestation på planen.

Fotbollen i Centrum:

  • Vår träningsplan är designad så att den kompletterar ditt fotbollsspelande, vilket gör varje övning relevant för spelets krav.
  • Genom att integrera fotbollsspecifika rörelser och situationer i träningen, ökar vi din överföringsförmåga från träning till match.

Faktabaserad Framgång:

  • Vårt träningsupplägg är grundat i den senaste vetenskapen inom idrottsprestation och träningsfysiologi.
  • Vi tar hänsyn till individuella variationer och ny forskning för att säkerställa att du får det mest effektiva och hållbara träningsupplägget.
 •